همکاران

شرکت پایاساز آژند

شرکت پاياساز آژند در سال ۱۳۸۳ توسط جناب آقاي مهندس ايراجيان پايه گذاري شد. اين شرکت در زمينه­ي بهسازي سازه هاي بتني فعاليت دارد. از پروژه هايي که اين شرکت انجام داده است مي توان به پروژه هاي سد گلابر ، سد منجيل، بازسازی سر در دانشگاه تهران و ساختمان ۱۲۸ الغدیر اشاره کرد.

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes