شیمی ساخت وساز

لیست محصولات شیمی ساخت و ساز پادراپات

هاردنر HB18

هاردنر اپوکسی نقش بسیار مهمی در کیفیت پوشش آن دارد. همچنین خواص هاردنر می تواند روی زمان گیرش، زمان کار و دمای کار اثرگذار باشد.

پلی ال padraol-100

پلی ال به عنوان جز سخت کننده در چسب و فوم های پل اورتان استفاده می شود. Padraol100 با بهره گیری از پلی ال های مناسب توانایی ایجاد فوم های انعطاف پذیر و پوشش های نرم با ضربه پذیری بالا را دارد.

پودر سخت کننده فوران

پوشش های فورانی به عنوان پوشش های ضد اسید شناخته شده و در سطوح کارخانه ها و آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes