تجهیزات

لیست تجهیزات تولید پادراپات

پمپ تزریق

پمپ تزریق جهت تزریق انواع چسب و فوم به سطوح استفاده می شود.

© 2021 پادراپات پارس | ScrollMe by AccessPress Themes