شرکت پادراپات

معرفی پادراپات پارس

شرکت پادراپات پارس در سال ۱۳۹۷، در راستای بومی سازی و تولید مواد شیمیایی نوین بنیان گذاری شد.

پادرا به معنای سرزمین روشن و با شکوه و پات به معنای اورنگ و تخت است. پادراپات پارس به معنای سرزمین فرمانروایی پارس است.

این مجموعه در ابتدا فعالیت خود را در زمینه شیمی ساختمان آغاز کرد و به مرور به سایر شاخه گسترش یافت.

رویکرد ها

فعالیت های شرکت پادراپات به 3 دسته کلی تقسیم می شود:

مدیران مجموعه

محمود ایراجیان
(رئیس هیئت مدیره)

سوابق کاری:
• مدیرعامل شرکت پایاساز آژند، 1383 تا کنون
• ترمیم سر در دانشگاه تهران
• پاکسازی لوله های پیزومتریک سد منجیل

افتخارات:
• رییس کمیته مواد افزودنی انجمن بتن ایران

آدرس پست الکترونیکی: irajianmahmood@padrapat.com

بردیا ایراجیان
(مدیر عامل)

سوابق کاری:
• ساخت فوم های پلی اورتان دو جزئی و تک جزئی
• ساخت رزین های پلی آسپارتیک برای ماستیک پلی اوره
• ساخت باتری روی هوا با الکترولیت ژله ای
• تولید مشتقات سلولزی (CMC)

افتخارات:
• مدال نقره کشوری المپیاد شیمی، رتبه ی 9، تهران، 1396
• عضو بنیاد ملی نخبگان، 1396

آدرس پست الکترونیکی:
bardiairajian@padrapat.com

همکاران ما

از محصولات و خدمات ما اطلاع دارید؟

راه های ارتباطی